Dane osobowe

 EDUKACJA I MEDYCYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

- INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH ORAZ DOSTĘPNIE DO DANYCH OSOBOWYCH -

 

Administrator danych osobowych

 

 

Edukacja i Medycyna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000371838, NIP: 5252495512

 

 

Dane kontaktowe Administratora

 

 

ul. Konduktorska 18/6, 00-775 Warszawa
e-mail: biuro@edukacjaimedycyna.com

 

 

Cele przetwarzania danych osobowych
oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 

 

 

 

1.     jeżeli chcesz uczestniczyć w organizowanych przez nas szkoleniach online,
konferencjach, podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia
przez nas działań związanych m.in. z rejestracją Twojej osoby, udzieleniem dostępu
do wybranej przez Ciebie aktywności, wystawieniem zaświadczenia/certyfikatu o
uczestnictwie w konferencji lub szkoleniu, przesłaniem przez sponsorów materiałów
reklamowych, upominków związanych z tematyką konferencji lub szkolenia; Twoje
dane osobowe mogą być również przez nas przetwarzane w celu ich przekazania
właściwemu podmiotowi rejestrującemu punkty edukacyjne. 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
2.     jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji handlowej, Twoje dane osobowe
są przetwarzane w celu promocji oferowanych przez nas usług tj. szkoleń,
konferencji, informowania o wydarzeniach dotyczących naszej działalności. 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

 

Kategorie odbiorców danych osobowych:

 

 

1.     uprawnieni pracownicy i podwykonawcy Administratora, 
w tym podmioty świadczące usługi doradcze, księgowe;
2.     dostawcy usług zaopatrujących Administratora 
w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, w tym system umożliwiający
rejestrację uczestników poprzez stronę internetową, system mailingu, system
umożliwiający wysyłanie smsów;
3.     z uwagi na to, iż oferowane przez nas konferencje lub szkolenia umożliwiają
uzyskanie tzw. punktów edukacyjnych odbiorcą Twoich danych osobowych może być
również organ właściwy w sprawie uznania i rejestracji tych punktów. 

 

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy jest dobrowolne?

 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 
W przypadku odmowy podania danych osobowych wymaganych przez nas w
formularzu „Rejestracja”, mamy prawo odmówić rejestracji na konferencję/szkolenie.

 

 

Okres przez który dane osobowe będą przechowywane

 

 

1.     Twoje dane osobowe, które podałeś w związku z rejestracją na
konferencje/szkolenie będą przez nas przetwarzane w celu udokumentowania
wykonania usługi wobec naszych kontrahentów, jak również dla celów podatkowych
oraz rachunkowych, jak również w celu udokumentowania wykonania innych
obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
2.     Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, Twoje dane
osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.

 

 

Informacja o prawie cofnięcia zgody

 

 

 

W przypadku gdy, udzieliłeś zgody na przesyłanie informacji handlowych Twoja
zgodna może zostać w każdym czasie cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem..

 

 

Informacje o prawie wniesienia skargi

 

 

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących przetwarzania Twoich danych
osobowych przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Wszelkie prawa zastrzeżone