Rola farmaceuty w procesie leczenia pacjenta

 • Termin
 • 2020-03-21
 • 08.30-15.00
 • Opłata: bezpłatna
 • Miejsce
  • Gdańsk
  • Novotel Centrum
  • Pszenna 1
Wykładowcy
 • prof. dr hab. n. farm. Barbara Filipek Kierownik Katedry Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk Katedra Kardiologii i Farmakologii Klinicznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy
 • dr n. med. Maria Janiak Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • lek. med. Michał Krogulecki Klinika Gastroenterologii, Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych, Wojskowy    nstytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON
 • mgr. Magdalena Cedzyńska Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy
Tematyka
08.00-08.30 rejestracja uczestników 
08.30-09.15  

Kurs 1.2: Farmakoterapia chorób krwi i układu krwiotwórczego                        

- Przewlekła choroba żylna – etiopatogeneza, objawy kliniczne, leki flebotropowe

prof. Barbara Filipek

09.15-10.05  

Opieka farmaceutyczna dla pacjentów uzależnionych od nikotyny

mgr. Magdalena Cedzyńska

10.05-10.15 Nicorette – NTZ w terapii uzależnienia od nikotyny 
10.15-10.30

Filmogel URGO – innowacyjna technologia opatrunków.

Skuteczne i dyskretne leczenie problemów skóry

 
10.30-10.40 Microlax – innowacyjny lek w terapii zaparć
10.40-10.55 przerwa kawowa
10.55-14.40  

Kurs 1.5: Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego

- Leczenie i profilaktyka zaparć

lek. med. Michał Krogulecki

- Probiotyki wieloszczepowe w IBS

dr Maria Janiak

- Nieswoiste oblicze chorobie refluksowej

Kurs 1.2: Farmakoterapia chorób krwi i układu krwiotwórczego                         

- Heparyny drobnocząsteczkowe jako leki przeciwkrzepliwe często stosowane w profilaktyce i leczeniu ŻChZZ

- istotne aspekty z perspektywy farmaceuty

prof. Grzegorz Grześk
14.40-15.00 test/zakończenie konferencji

 

 

Kurs 1.2: Farmakoterapia chorób krwi i układu krwiotwórczego  oraz

Kurs 1.5: Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego zostaną zakończone testem

sprawdzającym wiedzę uczestników, którego pomyślne zaliczenie umożliwi uzyskanie

6 punktów edukacyjnych „twardych“ w ramach szkoleń ciągłych.

Za uczestnictwo w pozostałych wykładach przewidziane jest uzyskanie również 2 punkty  edukacyjne „miękkie”

w ramach szkoleń ciągłych, wpisywane na podstawie listy obecności.

Wszelkie prawa zastrzeżone