Rola farmaceuty w procesie leczenia pacjenta

 • Termin
 • 2019-05-25
 • 08.30-15.00
 • Opłata: bezpłatna
 • Miejsce
  • Poznań
  • Novotel Poznań Centrum
  • Plac Andersa 1
Wykładowcy
 • prof. nadzw. dr hab. med. Iwona Ignyś Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
 • dr hab. n. farm. Małgorzata Zygmunt Katedra Farmakodynamiki, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr n. med. Maria Kotowska Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dr n. med. Maria Maślińska Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
 • dr n. med. Anna Bartnicka Instytut Mikroekologii w Poznaniu
 • lek. med. Agnieszka Sękowska Poradnia Leczenia Bólu - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego
 • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • lek. med. Anna Pawłowska SZPZLO Warszawa-Mokotów
Tematyka

 

08.00-08.30

Rejestracja uczestników

08.30-13.00

Kurs 1.5.:  Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego

Choroba refluksowa przełyku (GERD) – objawy, diagnostyka i leczenie   

dr Małgorzata Zygmunt

Zaburzenia czynności dróg żółciowych – jak profesjonalnie pomóc pacjentowi ?

Dysbioza jelitowa przyczyną chorób przewlekłych         dr Anna Bartnicka

Mikrobiota – co nowego?                                                                   

prof. Iwona Ignyś  

Rola enzymów w leczeniu zaburzeń trawienia          

lek. Anna Pawłowska                                         

 

Kurs 1.18: Farmakoterapia  chorób  jamy  ustnej, gardła,  krtani, nosa i ucha.

Ostra infekcja układu oddechowego – czy (jak) farmaceuta może pomóc

dr Maria Kotowska                                            

Obrzęk, wysięk, wysuszenie – roztwory izo- i hipertoniczne w terapii schorzeń układu oddechowego u dzieci

dr Maria Kotowska   
13.00-13.15  przerwa kawowa
13.15-13.30 Profilaktyka osteoporozy – nie tylko dla kobiet 60+

dr Maria Maślińska

13.30-13.45 Filmogel URGO – innowacyjna technologia opatrunków.
Skuteczne i dyskretne leczenie problemów skóry
13.45-13.55 Mylan Healthcare – wykład sponsorski
13.55-14.20 Substancje przeciwbólowe z grupy leków nieopioidowych – miejsce ibuprofenu i innych NLPZw procesie leczenia pacjenta

lek. Agnieszka Sękowska

14.20-14.30 Hamowanie stanu zapalnego i świądu w AZS jako główny cel terapii miejscowej - wykład sponsorski                   
14.30-14.40 Bezpieczna i skuteczna terapia alergicznego nieżytu nosa - wykład sponsorski 
14.40-15.00 Test sprawdzający wiedzę uczestników

      

15.00 Zakończenie konferencji

 

Kurs 1.5.:  Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego  

oraz Kurs 1.18: Farmakoterapia  chorób  jamy  ustnej,  gardła,  krtani, nosa i ucha

zostaną zakończone testem sprawdzającym wiedzę uczestników, którego pomyślne zaliczenie umożliwi uzyskanie

6 punktów edukacyjnych „twardych“ w ramach szkoleń ciągłych.

Za uczestnictwo w pozostałych wykładach przewidziane jest uzyskanie 2 punkty edukacyjne „miękkie”

w ramach szkoleń ciągłych, wpisywane na podstawie listy obecności.

Wszelkie prawa zastrzeżone